Фонд гарантування вкладів затвердив умови реструктуризації іпотечних кредитів фізичних осіб.

Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.02.2018 № 372, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.02.2018 за № 254/31706 затверджено Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, та Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідне оголошення розміщене на сайті Фонду за адресою: http://www.fg.gov.ua/91-news-uk/33641-fond-harantuvannia-zatverdyv-umovy-restrukturyzatsii-ipotechnykh-kredytiv-fizychnykh-osib.

Положення опубліковане у Офіційному віснику України та набрало законної сили 23.03.2018 (№840 у списку опублікованих нормативно-правових актів: http://ovu.com.ua/news/2455-viyshov-drukom-chergoviy-nomer-byuletenya-ofitsiyniy-visnik-ukrayini-vid-23-bereznya-2018-roku-023 ).

Положенням передбачено:

¾      реструктуризації підлягають усі кредити надані позичальникам фізичним особам, які не є фізичними особами - підприємцями, забезпеченням виконання зобов’язань за якими є іпотека (незалежно від виду продукту, цільового призначення кредиту), за винятком випадків, встановлених Положенням (іпотека суден, предмет іпотеки обтяжено іншими зобов’язаннями, банк є іпотекодержателем з нижчим пріоритетом іпотеки тощо);

¾      до проведення реструктуризації позичальник має сплатити платіж в розмірі 10% від загальної заборгованості за кредитним договором;

¾      на період реструктуризації встановлюється фіксована процентна ставка на всі доходи по кредиту - 0,01% річних, усі комісії встановлюються на рівні 1 грн;

¾      платіж за кредитним договором протягом періоду реструктуризації - не більше 10 тис. грн. (або еквівалент у валюті кредиту), розраховується до проведення реструктуризації;

¾      протягом періоду реструктуризації погашається здебільшого основна заборгованість за кредитом;

¾      в період реструктуризації кредит не виставляється на продаж;

¾      пеня та штрафи в період реструктуризації не стягуються.

Ознайомитися з повним текстом документа можна за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0254-18.

Детальна інформація щодо умов продажу прав вимоги за іпотечними кредитами фізичних осіб розміщена у розділі «Продаж активів банків» (пункт «Продаж іпотечних кредитів»), посилання http://www.fg.gov.ua/assets-selling/prodazh-ipotechnykh-kredytiv.