Розпочато процедуру ліквідації АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та делеговано повноваження ліквідатора банку


18.12.2015


Відповідно до постанови Правління НБУ від «17» грудня 2015 р. № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від “18” грудня 2015 р. № 230, «Про початок процедури ліквідації АТ «БАНК «ФІНАНСИ та КРЕДИТ» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (далі – АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»), призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-51 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», заступнику начальника відділу супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Чернявській Олені Степанівні на два роки з «18» грудня 2015 року до «17» грудня 2017 року включно.

Реквізити АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»: код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60.

Інформацію про дату початку виплат та перелік банків-агенту Фонду буде оголошено на офіційному сайті Фонду — www.fg.gov.ua, та на сайті АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» — www.fcbank.com.ua.

Виплати відшкодувань вкладникам здійснюватимуться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень.

Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування в газеті «Голос України» оголошення про початок процедури ліквідації АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та делегування повноважень ліквідатора банку поштою за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60, а також у відділеннях АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ».

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку, в черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону.

Довідкова інформація за телефонами:
«Гаряча лінія з питань гарантування вкладів фізичних осіб»: 0 800-30-40-10, 0 800-503-435 (дзвінки по Україні безкоштовні);
АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»: 38 (044) 495-29-00.