Результати інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»

13.07.2016


Проведено інвентаризацію майна банку станом на 18 грудня 2015 року.

За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс банку станом на 01 травня 2016 року, який погоджено виконавчою дирекцією Фонду (рішення № 863   від 30 травня 2016 року).

Матеріали інвентаризації та протокол за результатами інвентаризації складено та подано до Фонду 10 травня 2016 року.

Акт про формування ліквідаційної маси станом на 01 травня 2016 року, інформацію щодо складових ліквідаційної маси та звіти про оцінку майна подано до Фонду 17 червня 2016 року.   

 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1153 від 07.07.2016 року        затверджено  ліквідаційну масу АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» станом на 01 травня 2016 року:

-                     Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   45 065 424 363,41  грн.;                                                                                                                                                                                                                                                

-                     Оціночна вартість –  9  943 777 530,78  грн.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка майна. Отримано звіти про оцінку майна, складені:

ТОВ «Назарет» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 14986/13 від 29.07.2013 р.);

ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Едвайзорі»  (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 17371/14 від 31.12.2014 р.);

ТОВ з ІК «ВЕРІТЕКС» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №  842/15 від 03.11.2015 р.);

ПП «Експертне агентство» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №278/16 від 08.04.2016р.);

ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 312/15 від 10.04.2015 р.);

Українська універсальна біржа (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 16049/14 від 18.02.2014 р.).

 

Складові ліквідаційної маси:

Додатки до акту

Група активів

Балансова вартість

(грн.)

Оціночна вартість

(грн.)

1

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

137 862 285,88

137 862 285,88

2

Ювілейні та сувенірні монети

756 951,47

756 951,47

3

Інвестиційні, іноземні монети в банківських металах та банківські метали у зливках

15 448 092,21

25 903 461,00

4

Кошти в інших банках

135 422 778,44

93 900 881,43

5

 

Кредити, що надані юридичним особам

30 459 004 428,39

 5 769 835 155,60

Кредити, що надані фізичним особам

9 933 085 061,77

 

2 833 511 061,48

6

Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права

1 135 024 440,92

459 874 172,49

7

Дебіторська заборгованість

2 894 585 172,06

312 142 657,00

8

Основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу

354 235 152,27

 

 

 

309 990 904,43

 

Всього

45 065 424 363,41

9  943 777 530,78

· 38 (044) 495-29-00; «Гаряча лінія АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

· 0 800 30-40-10, 0 800-503-435 — «Гаряча лінія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань гарантування вкладів фізичних осіб» (дзвінки по Україні безкоштовні).