ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ АКТИВІВ АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТБ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА»

06.12.2016


ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів – прав вимоги за кредитом юридичної особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» - прав вимоги за кредитним договором, що укладений з юридичною особою:

№ лоту Номера договорів Стислий опис застави Загальна початкова ціна лоту, грн.(без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
1662АТ/16 Право вимоги за кредитним договором, що укладено з юридичною особою з забезпеченням Кредитний договір №1296-09 від 10.12.2009р.

1. Єдиний майновий комплекс підприємства, який складається з усіх видів майна, призначених для його діяльності, включаючи будівлі, споруди, устаткування та інвентар (обладнання - 209 найменувань, транспортні засоби - 15 одиниць, інвентар - 139 одиниць, інші матеріальні цінності - 34 одиниці. Всього 397 найменувань). Загальна площа нерухомого майна становить 9 993,5 кв.м., що розташований за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Артема.
2. Металообробні верстати та інше виробниче обладнання, у кількості 83 одиниць, які знаходяться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Сєрова.
3. Договір поруки.
88 754 884,53 torgi.fg.gov.ua/119119

 

ПАСПОРТ ТОРГІВ
(умови продажу лоту № 1662АТ/16)

 

Лоти виставляються Лот №1662АТ/16 виставляється до продажу на повторні торги
№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО/ Комітету з питань організації продажу активів, про затвердження умов продажу Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2223 від 24.10.2016р.
Організатор відкритих торгів (аукціону) ТБ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА», код ЄДРПОУ 38667701, 301025, м. Київ, вул. Кирилівська, 15, офіс 104, телефон (факс) (044) 221-12-43; графік роботи з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. (щоденно, крім вихідних та святкових). https://cuex.com.ua/
Учасники торгів Юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).
Розмір реєстраційного внеску 500,00 (п’ятсот гривень 00 копійок) грн., без ПДВ;
Розмір гарантійного внеску 500 000,00 (п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) грн.., без ПДВ.
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритого конкурсу (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритому конкурсі (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця.
Банківські реквізити для зарахування реєстраційного та гарантійного внесків Реєстраційний та гарантійний внески перераховуються на розрахунковий рахунок ТБ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА» № 2600424908 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, ЄДРПОУ 38667701.
Крок аукціону та порядок підвищення ціни 1% від початкової вартості лоту
Порядок ознайомлення з майном Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір про конфіденційність. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 та електронною поштою: clo@fg.gov.ua; 2) АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», 01032, м. Київ, бул. Шевченка, 62, та електронною поштою: vita.dronhovska@fcbank.com.ua.
Контактна особа від банку з питань ознайомлення з майном Дронговська Віта Григорівна, тел. (044) 364-43-82, м. Київ, бул. Шевченка, 62, vita.dronhovska@fcbank.com.ua
Дата проведення аукціону 22.12.2016р.
Час проведення аукціону з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00хв.
Адреса для доступу до електронного аукціону https://cuex.com.ua/
Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://cuex.com.ua/. Крім того, Учасник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний також направити (вручити) в паперовому вигляді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська 15, тел. (044) 221-12-43, з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. (щоденно, крім вихідних та святкових),не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних документів: - оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою заявника з завіреними копіями документів, які додаються до заяви, що підтверджують можливість бути покупцем, перелік яких передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних банків в електронній формі на ТБ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА» та наведений в Додатку по кожному Лоту, який розміщений на електронному майданчику ТБ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА» https://cuex.com.ua/; - договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
Термін прийому заяв на участь в аукціоні до 15 год. 00 хв. 21.12.2016р.
Кінцеві дати сплати:
реєстраційного внеску
гарантійного внеску
до 15 год. 00 хв. 21.12.2016р.
до 15 год. 00 хв. 21.12.2016р.
Обмеження загальної кількості відкритих торгів 4
Кожний учасник торгів, який реєструється для участі у торгах, приймає Правила проведення аукціонів в електронній формі з продажу активів банків, щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації, на ТБ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА» (https://cuex.com.ua/), Регламент організації та проведення торгів на електронному майданчику ТБ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА» (https://cuex.com.ua/), які розміщені на веб-сайті організатора торгів, та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити організатору торгів винагороду за проведення аукціону.